Witam Państwa na stronie Komornika Sądowego działającego
przy Sądzie Rejonowym Lęborku.

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem i

zasadami etyki zawodowej oraz podnosić kwalifikacje zawodowe.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego,

przy którym działa.